Tsjek Magazine

Tsjek magazine:

Een Fries tijdschrift voor kinderen in groep 7 & 8 dat aansluit bij het schooltelevisieprogramma Tsjek TV

Sinds 2017 ben ik de vaste illustrator van Tsjek magazine.
Dit tijdschrift verschijnt 7 keer per jaar en bevat teksten die zeer geschikt zijn om het technisch en begrijpend Fries lezen te oefenen.
Voor iedere uitgave maak ik een strip en illustraties bij een gedicht en verhaal.

Uitgaven van: Cedin

© Maaike van den Akker